Driver Intelligence Database

Gyakori kérdések

Gyakori kérdések a regisztrációval kapcsolatban

1. Hogyan regisztrálhatok, és mit kell vinnem a regisztrációhoz?

Elengedhetetlenül fontos a regisztráció helyszínén történő személyes megjelenés.
A sikeres regisztrációhoz legyen Önnél:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • útlevél (amennyiben rendelkezik vele)
 • jogosítvány
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (helyszínen is igényelhető)

A felsorolt okmányok eredeti példányára van szükségünk, fénymásolatot nem tudunk elfogadni. Az iratok lejárati idejét a helyszínen rögzítjük.
Szükséges továbbá a Belépési Nyilatkozat kitöltése és az Adatvédelmi Tájékoztató aláírása. A helyszínen nagy felbontású fényképet is készítünk Önről. Az ügyintézés kb. 15 percet vesz igénybe. Amennyiben az Ön munkáltatójával nincs külön megállapodásunk, akkor a regisztráció ára készpénzben, a helyszínen fizetendő. 

2. Mikor és hogyan kapom meg a DiDb kártyát?

Az adatfeldolgozás és a DiDb kártya elkészítése a regisztráció helyszínén, a regisztrációs irodában történik.

A feltöltött iratok és adatok háttérellenőrzését, valamint a kérelem elbírálását a SECTRAN Kft. központi irodájában végezzük. A hétköznaponként, 8:00 és 16:00 óra között benyújtott, hiánytalan regisztrációs kérelmeket maximum 2 órán belül elbíráljuk. 

A döntésről a gépjárművezetőt a regisztráció során megadott telefonszámon, SMS-ben értesítjük.

A DiDb kártya fuvarfelvételre csak abban az esetben alkalmas, ha a regisztrációs kérelmet központunk jóváhagyta, azonban a gépjárművezető akkor is kap SMS értesítést, amennyiben a benyújtott iratok és adatok alapján a regisztrációs kérelme elutasításra kerül. Ebben az esetben a DiDb rendszeren belüli fuvarfelvételre nincs lehetősége a gépjárművezetőnek.

3. Hogyan szerezhetem be az erkölcsi bizonyítványt és hogyan kell kitölteni az igénylőlapot?

A DiDb tagság jóváhagyásának feltétele a büntetlen előélet, amelyet a gépjárművezetők bejegyzés-mentes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolhatnak.
Az igénylőlap a postán szerezhető be a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap” kitöltésével.

“A kérelmező adatai” pontban csak at 1-es 2-es 8-as rész kitöltése kötelező
A 3. pontban “A bizonyítvány címzettjének belföldi kézbesítési adatai” pontnál időt és fáradtságot takaríthat meg, ha az erkölcsi bizonyítványt közvetlenül a Sectran Kft. részére kéri. Ebben az esetben postázási címként a következőt kérjük megadni

Sectran Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.

Valamint kérjük jelőlje X-el a jogi személy mezőt

3. pontnál kérjük jelölje meg X-el a “nem” mezőt

5.pontnál kérjük jelölje X-el a B; C; D; mezőket

Kérjük ne felejtse el aláírni és a dátumot kitölteni.

Az erkölcsi bizonyítvány kitöltésére – kizárólag magyarországi ügyintézés és magyar állampolgárok esetén – a DiDb regisztrációs irodában, a regisztrációval egyidejűleg is lehetőség van. Ez esetben 5 EUR+ÁFA ügyintézési díj megfizetése ellenében biztosítjuk az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez szükséges nyomtatványt, valamint a postán történő levélfeladást is.

Sürgős esetben három munkanapon belül kiállítják az erkölcsi bizonyítványt azoknak, akik azt a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság budapesti ügyfélszolgálatán (XIII., Visegrádi u. 110.) személyesen kérik.

4. Mennyibe kerül nekem, hogy DiDb tag legyek?

A regisztráció egyszeri díja: 40 EUR + ÁFA

A fizetendő díjat a számlázás napján érvényes MNB árfolyamon kalkuláljuk, a számla kiegyenlítése pedig forintban történik.

5. Mire kell figyelnem a DiDb kártyával kapcsolatban?

A DiDb kártyát fénytől, hőtől, mechanikai sérüléstől és egyéb külső behatásoktól védve kell használni! A kártya elvesztéséből, nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a SECTRAN Kft. felelősséget nem vállal, valamint a kártya pótlásáért díjat számít fel.

6. Mire kell figyelnem a DiDb tagsággal kapcsolatban?

A DiDb tagságot minden 2. évben meg kell hosszabbítani. A tagságmegújítás határideje a DiDb kártya utolsó 6 számjegye alapján számolható ki. Ez a 6 szám jelöli a regisztráció időpontját (éééé/hh), melyhez képest legkésőbb 2 év múlva kell gondoskodni a tagság megújításáról. Érdemes figyelni a határidőre, mert az időben teljesített tagságmegújítás INGYENES, határidőn túl azonban a tagság megújítására csak 20 EUR + ÁFA ügyintézési díj ellenében van lehetőség.
Abban az esetben, ha a gépjárművezető elmulasztja vagy elutasítja a kötelező tagság megújítást, akkor a DiDb rendszerben jegyzett tagsága „Érvénytelenné” válik, így a DiDb kártyát személyazonosításra és fuvarfelvételre nem tudja a továbbiakban használni. A tagság megújítás feltételeinek eredményes teljesítésével a gépjárművezető újra visszanyerheti a korábbi státuszának megfelelő minősítését. Tagságmegújítás esetén a gépkocsivezető nem kap új DiDb kártyát, az tovább használható személyazonosításra és fuvarfelvételre egyaránt.

7. Mikor és hogyan történik a DiDb kártya ellenőrzése?

A DiDb kártya ellenőrzése a megbízó telephelyén, jellemzően a rakodást megelőzően történik. A kártyát a DiDb kártyaolvasóra kell helyezni, majd be kell gépelni a regisztráció során megadott 4 jegyű PIN kódot. Ezután a kezelő számára láthatóvá válik az Ön adatlapja, melyen ellenőrizhetőek az Ön személyes adatai, valamint a DiDb rendszerben jegyzett státusza.

8.  Mitől függ a DiDb rendszerben nyilvántartott státuszom?

 A DiDb státusz az Ön tagságával kapcsolatos legfontosabb információ. 

 • jóváhagyott »a kártyaellenőrzés pillanatáig az Ön munkavégzésével kapcsolatban egyetlen egy kifogás sem merült fel a felhasználók részéről, azaz valamennyi Önre bízott fuvarfeladatot megbízhatóan és sikeresen teljesített. A fuvarindítás a DiDb rendszerében engedélyezett.
   
 • felfüggesztett »figyelmeztetés, hogy az Ön munkavégzésével kapcsolatban valamelyik felhasználó kifogással élt, és a bejelentett incidensben az Ön részvétele még nem tisztázott. A fuvarindítás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.
   
 • tiltott »ebben az esetben a DiDb kártya vagy a sofőr tagsága törlésre kerül a következő okok valamelyike miatt:

  -bizonyított részvétel egy felhasználó által jelentett incidensben

  -ellopott vagy elvesztett kártya.

Figyelembe véve az adatvédelmi előírásokat, tiltott DiDb státusz esetén az Ön DiDb rendszerben tárolt adatlapja nem tekinthető meg, a rendszer kizárólag egy „DiDb hitelesítés nélküli” üzenetet közvetít a felhasználók felé. A kitiltással összefüggésben tudomásunkra jutott információkról, valamint a kitiltás okáról semmilyen adatot nem közlünk.

9. Milyen szabályokat kell betartani a DiDb tagság létesítésevel és fenntartásával kapcsolatban?

A regisztráció és/vagy tagságmegújítás során Ön megismeri és elfogadja a DiDb rendszer felhasználói kézikönyvének, illetve a DiDb rendszer adatkezelési kézikönyvének előírásait. A Belépési Nyilatkozat vagy a Tagságfenntartó Nyilatkozat és az Adatkezelési Tájékoztató aláírásával Ön elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti valamennyi, fent felsorolt dokumentum tartalmát és előírását. A felsorolt dokumentumok a driver.didb.eu/letoltes oldalon is letölthetőek és elolvashatóak.

10. Mit kell tudnom a DiDb rendszerben indított incidensekkel kapcsolatban?

Incidens minden olyan fuvarfeladathoz kapcsolódó esemény amely a biztonságos szállításra vonatkozó szabályok gépjárművezető által történt megszegését és/vagy a munkafeladattal kapcsolatos utasítások be nem tartását feltételezi, valamint a gépjárművezető minden olyan szándékos vagy gondatlan magatartása, amely az árufuvarozásban érdekelteknek anyagi kárt okoz, vagy anyagi kár okozására irányul. A DiDb adatbázisban szereplő gépjárművezető részéről alapvető követelmény a DiDb rendszer Incidenskezelési Szabályzatának elfogadása, mely letölthető a driver.didb.eu/letoltes oldalon.

 

Gyakori kérdések az adatvédelemmel kapcsolatban

1. Milyen célból kezeli a Sectran Kft. az adataimat? 

Az adatkezelés célja a DiDb rendszer üzemeltetése, és az érintett gépjárművezető DiDb rendszerben való megjelenítése és szerepeltetése. 

A Sectran Kft. személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján.A cég szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Sectran Kft. megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A fent leírt jogszabályi rendelkezések megtartása érdekében megtett szervezeti intézkedéseket és eljárásokat a Belépési Nyilatkozat elválaszthatatlan mellékletét képező, mindenkor hatályban lévő „A DiDb rendszer adatkezelési kézikönyve” című kézikönyv tartalmazza, mely elérhető a driver.didb.eu/letoltes oldalon.

2. Mely személyes adataimat kezeli a Sectran Kft.?

A DiDb rendszerben kezelt adatok köre: 

Név, születési név, születési hely, születési idő, állampolgárság, anyja neve vagy apja neve, telefonszám, e-mail cím, anyanyelv, beszélt nyelv, fénykép, lakcím, levelezési cím, számlázási cím, személyi igazolvány lejáratának dátuma, vezetői engedély egészségügyi alkalmasságának lejárati dátuma, útlevél lejáratának dátuma, erkölcsi bizonyítvány és az azon szereplő adatok (erkölcsi bizonyítvány kiállításának dátuma, kiállító hatóság neve, erkölcsi bizonyítvány okmányszáma, erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója), munkahely neve és címe, egyéb árufuvarozáshoz kapcsolódó képesítés és tréning típusa, kiállítás ideje, lejárati dátuma, a fuvar teljesítésére vonatkozó rendkívüli események adatai. 

3. Kik ismerhetik meg a személyes adataimat? 

Az érintettek adatait – a Sectran Kft. alkalmazottain kívül – szigorúan és korlátozottan, kizárólag a Sectran Kft., vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók ismerhetik meg.

A DiDb rendszerben tárolt alábbi adatok – az érintett önkéntes hozzájárulása alapján – elektronikus formában kerülnek továbbításra:

 • DiDb kártya állapota ( érvényes/törölt)
 • DiDb tagság érvényessége (érvényes/érvényes de lejárt igazolvánnyal/érvénytelen),
 • érvényes tagság esetén: DiDb rendszerben jegyzett státusz (jóváhagyott/felfüggesztett),
 • a gépjárművezető azonosításánál: neve, születési helye és ideje, anyja/apja  neve, nagy felbontású fénykép, személyi igazolvány lejárati dátuma, vezetői engedély egészségügyi alkalmasságának lejárati dátuma, útlevél lejárati dátuma
 • DiDb kártyaszám,
 • DiDb regisztráció dátuma
 • az elmúlt héten felvett fuvarok,
 • eddig megszerzett DiDb minősítések (pontok és csillagok)
 • az árufuvarozáshoz kapcsolódó képesítések, tréningek, tanfolyamok adatai

A kezelő ezen adatok alapján azonosíthatja a fuvar felvételre érkező gépjárművezetőt, illetve összehasonlíthatja a helyszínen átnyújtott iratok alapján a rendszerbe rögzített személlyel.

Az adatfeldolgozás a jogviszony fennállásáig, illetőleg az érintett gépjárművezető törlési kérelmének teljesítéséig áll fenn.

4. Mit tegyek, ha tájékoztatást szeretnék kérni a kezelt adataim köréről, vagy ha töröltetni szeretném személyes adataimat a DiDb rendszerből? 

Személyes adatai kezeléséről Önnek jogában áll tájékoztatást kérni. A személyes adatok felvételének alkalmával, valamint kérésre, a Sectran Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbításról.  Az érintettnek jogában áll – a fentiektől eltérő egyéb időpontban is – tájékoztatást kérni a kezelt adatairól a „Tájékoztatási kérelem a kezelt személyes adatokról” (lásd: „Letöltések” menüpont) dokumentum írásban történő benyújtásával, melyet a 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. címre kell postázni. A Sectran Kft. a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban válaszol. 
Az érintettnek a személyes adatai törlésére vonatkozó igényét szintén írásban, a „Kérelem személyes adatok törlésére” dokumentumon kell benyújtania (lásd: „Letöltések” menüpont) fenti címre.
Az adatkezelő végleges jelleggel törli az érintettet a rendszerből. A rendszerből történő kilépés a kártya visszaszolgáltatásának kötelezettségével jár. A törölt gépjárművezető újbóli felvételére nincs lehetőség.

5. Mi garantálja a kezelt adataim biztonságát? 

Az elektronikusan tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Sectran Kft. az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek a Sectran Kft. tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír 
 • a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről a Sectran Kft. rendszeresen gondoskodik
 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül
 • a hálózati kiszolgáló gépeken (szervereken) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá
 • amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető
 • a személyes adatokat tartalmazó adatbázis aktív adataiból rendszeres időközönként mentést végzünk, a mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra történik
 • a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított páncéldobozban tűzbiztos helyen és módon tárolt
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodunk
 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozzuk illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.