Driver Intelligence Database

MIT KELL TUDNI A TAGSÁGMEGÚJÍTÁSRÓL?

Általános információk és szabályok

A DiDb tagságot kétévente kell meghosszabbítani. Az esedékesség a DiDb kártyaszám utolsó 6 számjegye által jelölt regisztráció időpontjához (év/hónap) viszonyítva számolható ki. Ha a gépjárművezető nem teljesíti időben a  tagságmegújítás feltételeit, akkor tagsága érvénytelenné válik!

A tagságmegújítást a gépkocsivezetők a sofőrregisztráció menüpontnál is feltüntetett regisztrációs irodákban, illetve pontokon kezdeményezhetik.

 
 
 

A fizikai kártyával rendelkező gépkocsivezetők a tagságmegújítási szolgáltatás igénybevételekor dönthetnek úgy, hogy áttérnek az e-kártyára.  Ebben az esetben a fizikai kártya – a tagságmegújítási szolgáltatással egyidejűleg – bevonásra kerül.

 
 

A tagságmegújítás során frissítésre kerülnek a gépkocsivezető rendszerben lévő személyes adatai, fényképe és iratai. Az iratokra a regisztrációnál is előírt szabályok érvényesek.

 

Tagságmegújítás esetén a gépkocsivezető nem kap új tagsági számot

A tagságmegújítási szolgáltatás igénybevételének nem feltétele az erkölcsi bizonyítvány megléte, az később is pótolható.

A tagságmegújítási kérelmet azonban csak abban az esetben tudjuk elbírálni, ha az erkölcsi bizonyítvány benyújtásra került.

Magyar állampolgárságú gépkocsivezetők a magyarországi regisztrációs irodákban – díj ellenében – erkölcsi bizonyítványt igényelhetnek

Ha a gépjárművezető elmulasztja a tagság megújítását, DiDb tagsága „Érvénytelenné” válik, így a DiDb kártyát, illetve e-kártyát személyazonosításra és fuvarfelvételre nem tudja a továbbiakban használni.

Tagságmegújítás típusai

MI A KÜLÖNBSÉG AZ EGYES TAGSÁGMEGÚJÍTÁSOK KÖZÖTT?

A különböző típusú tagságmegújítások díjszabása – a kártya típusától, illetve a szolgáltatás igénybevételének módjától függően – jelentősen eltér egymástól. A díjszabást a Díjak menüpontban ellenőrizheted.

MI A TEENDŐ, HA VÁLTOZTAK A GÉPKOCSIVEZETŐ ADATAI/IRATAI VAGY ELVESZTETTE FIZIKAI KÁRTYÁJÁT?

Egyéb szolgáltatások

Adatmódosítás

 

Amennyiben a gépkocsivezető valamely személyes adatát, vagy iratát kell módosítani, vagy erkölcsi bizonyítványát kell egy függő szolgáltatáshoz, utólagosan benyújtani, akkor ezt a regisztrációs irodákban, vagy a fuvarozók által üzemeltett regisztrációs pontokon tudja kezdeményezni.

Pótkártya

 

A fizikai kártya nem rendeltetésszerű használata, illetve elvesztése esetén a gépkocsivezető a regisztrációs irodákban, személyesen, pótdíj fizetése ellenében tud új kártyát igényelni. Fizikai kártyás tagságmegújítást érdemes minden esetben a kártyával igénybe venni, ellenkező esetben pótkártya kerül kiállításra, amely díjköteles.

MIT KELL TUDNI A DIDB TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS STÁTUSZOKRÓL?

Státusz magyarázatok

Tagság státuszok
Státusz nélküli

nem áll rendelkezésre minden olyan adat a gépjárművezetőről, amely a DiDb taggá váláshoz szükséges 

Jóváhagyott

a DiDb taggá válás összes feltételét teljesítette a gépjárművezető, így a tagságfelvételi kérelmének elbírálása jóváhagyással zárult. A fuvarfelvétel kizárólag az ilyen tagságú gépjárművezetők számára engedélyezett a DiDb rendszert használó telephelyeken. 

Felfüggesztett

a gépjárművezető ellen egy incidenst jelentett valamelyik DiDb rendszert használó ügyfél, és az incidens körülményeinek, valamint a gépjárművezető érintettségének kivizsgálása jelenleg még folyamatban van. A fuvarindítás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet. 

Tiltott

a sofőr tagsága egy felhasználó által bejelentett incidensben történő bizonyított részvétel miatt tiltásra került. 

Átmenetileg visszautasított
  • – az előírt tagsági feltételeknek nem tudott eleget tenni a gépjárművezető (pl. bejegyzéses erkölcsi bizonyítvány miatt), de az elbírálás során meghatározott időpont után újra benyújtható a kérelem vagy

    -e-kártyás szolgáltatás igénybevétele esetén a rendelkezésre álló 30 nap alatt a gépjárművezető az applikációban nem fogadta el a szerződéses feltételeket, újraaktiválás szükséges

Véglegesen visszautasított

a gépjárművezető tagságfelvételi vagy tagságmegújítási kérelme végleges visszautasításra került. Tagfelvétel későbbi időpontban sem lehetséges.

Tagság érvényesség
Függő regisztráció

a regisztráció során valamennyi kötelező adat és irat feltöltésre került a rendszerbe, de a regisztrációs kérelem elbírálása nem kezdhető meg, mert a gépjárművezető még nem nyújtott be erkölcsi bizonyítványt. 

Érvényes

a gépjárművezető tagsági kérelmének elbírálása pozitívan zárult és a tagságának érvényessége az érvényességi időn, azaz 2 éven belül van.

Érvénytelen

a gépjárművezető nem tett eleget a kétévente kötelező tagságmegújításnak és emiatt DiDb tagsága lejárt.

Érvénytelen irat

a gépjárművezető DiDb rendszerben szereplő összes iratának lejárt az érvényességi ideje.

Alvó
  • azon DiDb tagok tagságának érvényességi státusza, akik tagsága több, mint 2 éve lejárt és nem tettek eleget azóta sem a kötelező tagságmagújításnak vagy

    -e-kártyás szolgáltatás igénybevétele esetén a rendelkezésre álló 30 nap alatt a gépjárművezető az applikációban nem fogadta el a szerződéses feltételeket, újraaktiválás szükséges

Törölt

a gépjárművezető kérésére a DiDb tagságát, továbbá valamennyi személyes adatát töröltük a rendszerből.