Driver Intelligence Database

Jogi nyilatkozat

Általános jogi feltételek és információk

A www.sectran.eu weblapon elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!

Információk

A SECTRAN Kft. minden erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy ezen internetes weboldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a SECTRAN Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A SECTRAN Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A SECTRAN Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A SECTRAN Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Szerzői jog

A SECTRAN Kft. weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a SECTRAN Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a SECTRAN Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A SECTRAN Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme fontos a SECTRAN Kft. számára. A SECTRAN Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A SECTRAN Kft. a weboldala használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a SECTRAN Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a SECTRAN Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a SECTRAN Kft. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a SECTRAN Kft. tájékoztatást nyújt az érintetteknek személyes adataik kezeléséről.