Driver Intelligence Database

info_orange2

Întrebări frecvente despre calitatea de membru DiDb

Vă puteți depune cererea de înregistrare sau de reînnoire a calității de membru personal la oricare dintre birourile noastre de înregistrare DiDb sau dacă angajatorul dvs. are contract semnat cu SECTRAN pentru servicii electronice, puteți începe procesul și cu ajutorul operatorul angajatorului.

Birourile noastre de înregistrare DiDb: https://driver.didb.eu/ro/kapcsolat/

În prezent, sunt disponibile 4 tipuri de servicii de înregistrare:

  • Înregistrare cu card fizic solicitat la un birou DiDb – în acest caz, un registrator Sectran colectează datele direct/personal de la șofer, apoi se eliberează un card DiDb fizic după finalizarea serviciului
  • Înregistrare cu e-card solicitat la biroul DiDb – și în acest caz, registratorul Sectran încarcă datele în sistem pe baza datelor și informațiilor primite direct de la șofer, dar la finalul procesului, e-cardul DiDb poate fi activat prin autentificare în aplicația Sectran DiDb.
  • Înregistrare cu card fizic efectuat de transportator – cu acest serviciu, transportatorul încarcă datele șoferului în sistemul DiDb. Cardul fizic nu va fi emis la sfârșitul serviciului, dar poate fi ridicat gratuit de la orice birou DiDb după serviciu.
  • Înregistrare cu e-card efectuat de transportator – și aici transportatorul încarcă datele șoferului, iar după serviciu, e-cardul poate fi activat prin autentificare în aplicația Sectran DiDb.

Pașii fiecărui proces de înregistrare pot fi găsiți aici: https://driver.didb.eu/hu/regisztracio/

Pentru înregistrare/reînnoire cu succes, aveți nevoie de:

  • -buletin de identitate sau și/pașaport
  • -permis de conducere

Documentele prezentate să nu fi expirate, iar unul dintre ele să fie valabil minim 31 de zile.

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (magyar sofőrök részére, a DiDb regisztrációs irodai ügyintézésnél a magyar irodánkban igényelhető)
  • -o fotografie portret va fi încărcată în timpul serviciului. Aceasta se face fie de către un registrator Sectran la biroul de înregistrare, fie de către un operator desemnat de transportator la sediul transportatorului, fie poate fi trimis sub formă de selfie pentru operatorul transportatorului.
  • -smartphone în cazul serviciului e-card

Dacă prelucrarea datelor are loc într-unul dintre birourile de înregistrare DiDb și serviciul ales este cu card fizic, cardul DiDb va fi eliberat pe loc.

În cazul înregistrării cu e-card în biroul DiDb, e-cardul poate fi activat prin autentificare în aplicația Sectran. (În acest caz nu se eliberează card fizic/ plastic)

Dacă înregistrarea cu card fizic este efectuat de transportator, cardul DiDb poate fi ridicat gratuit la oricare birou DiDb. (Transportatorul nu poate emite card)

În cazul înregistrării cu e-card efectuat de transportator, e-cardul trebuie activat folosind aplicația Sectran DiDb în același mod ca și în cazul înregistrării cu e-card într-un birou DiDb.

În cazul reînnoirii membrității cu card fizic nu se va emite nici un alt număr DiDb nici nou card DiDb, numai datele vor fi actualizate în baza de date.

În cazul reînnoirii calității de membru cu e-card, e-cardul tot așa trebuie activat, folosind aplicația Sectran DiDb.

Cererile complete depuse între orele 8:00 și 17:30 (vineri între 8:00-16:00) în zilele lucrătoare vor fi procesate în termen de 2 ore!

Șoferul va fi notificat despre decizie prin SMS la numărul de telefon furnizat în timpul înregistrării.

Cardul DiDb se poate utiliza pentru identificare și încărcare numai dacă cererea a fost aprobată de centrul nostru, cu toate acestea, șoferul va primi o notificare prin SMS chiar dacă cererea este respinsă pe baza documentelor și datelor depuse. În acest caz, nu este posibilă preluarea mărfurilor în cadrul sistemului DiDb.

Disponibilitatea certificatului de cazierului judiciar nu este o condiție pentru utilizarea serviciului de înregistrare sau de reînnoire a calității de membru, acesta putând fi adăugat ulterior. Cu toate acestea, putem evalua serviciul doar dacă este deja disponibil certificatul de cazierul judiciar.

Cazierul judiciar fără înscriere este condiția pentru aprobarea calității de membru DiDb. Documentul poate fi solicitat de la autoritățile din țara de cetățenie a conducătorului auto sau de la ambasada din alta țara.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Prețurile pentru înregistrare pot fi găsite aici: https://driver.didb.eu/ro/dijak/

 

Cardul fizic DiDb trebuie utilizat într-un mod adecvat, adică protejându-l de lumină, căldură, deteriorari mecanice și alte impacte externe. SECTRAN nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Pentru emiterea unui card nou se percepe o taxă.

Calitatea de membru DiDb trebuie reînnoită la fiecare 2 ani. Data scadenței este calculată în raport cu data înregistrării (an/lună) indicată de ultimele 6 cifre ale numărului de card DiDb., după care reînnoirea calității de membru trebuie efectuat în termen, de cel mult 2 ani.

Dacă aveți un e-card DiDb, data exactă de expirare a calității de membru poate fi văzută în aplicația Sectran DiDb.

În caz de nerespectare sau respingere a reînnoirii calității de membru, statutul conducătorului auto în sistemul DiDb se schimbă automat de la „Aprobat” la „Invalid”.”, astfel încât nu veți mai putea utiliza cardul dvs. DiDb pentru identificare personală și preluarea transportului. La îndeplinirea cerințelor reînnoirii, statutul DiDb al conducătorului auto devine aprobat/valid. În cazul reînnoirii calității de membru, conducătorul auto nu primește nou număr DiDb, și nici nu vom emite un nou card fizic, cardul poate fi utilizat în continuare atât pentru identificarea personală, cât și pentru preluarea transportului.

În cazul reînnoirii unui membritate cu card fizic, dacă cardul nu este disponibil, se va emite un card de înlocuire, contra cost, astfel merită întotdeauna să folosiți cardul pentru reînnoire, chiar dacă membritatea nu mai este valabil.

Cardul DiDb este verificat la sediul clientului, de obicei înainte de încărcarea mărfii.

Cardul fizic trebuie plasat pe cititorul de carduri DiDb și introducînd codul PIN din 4 cifre furnizat în timpul înregistrării, devine vizibilă operatorului fișa de date a șoferului, unde pot fi verificate datele personale și statutul în sistemul DiDb.

În cazul e-card DiDb, va fi necesar un PassCode DiDb de nouă cifre generat în aplicația mobilă Sectran, după accea fi disponibilă fișa de date a șoferului.

Statutul DiDb este cel mai important indicator al apartenenței.

-aprobat » au fost îndeplinite toate cerințele pentru a deveni membru DiDb, iar până la momentul verificării cardului nu a fost ridicată nicio obiecție de către utilizatori cu privire la munca conducătorului auto, adică a îndeplinit cu succes și în mod fiabil toate sarcinile de transport încredințate. Începerea transportului este autorizată în sistemul DiDb.

-suspendat » avertisment că un utilizator a avut o obiecție cu privire la activitatea conducătorului auto și că implicarea în incidentul raportat este neclară. Permisiunea de a încărca se poate obține numai cu răspunderea clientului.

-interzis » în acest caz, cardul DiDb sau calitatea de membru al conducătorului auto va fi anulată din unul dintre următoarele motive:

-implicare dovedită într-un incident raportat de un utilizator

-un card furat sau pierdut.

– respins » conducătorul auto nu a putut îndeplini condițiile contractuale cerute (de exemplu, în cazul unei înscrieri în cazierul judiciar depus)

Pe baza reglementărilor privind protecția datelor, în cazul unui statut DiDb interzis și respins, profilul conducătorului auto în sistemul DiDb nu poate fi vizualizată, sistemul va transmite utilizatorilor doar un mesaj „Neautentificat DiDb”. Nu furnizăm nicio informație de care am luat cunoștință în legătură cu interzicere/respingere.

În timpul procedurii de înregistrare DiDb și de reînnoirea calității de membru cu card fizic, conducătorul auto face cunoștință și acceptă regulile din Manualul de utilizare al sistemului DiDb și Manualul controlului datelor în sistemul DiDb. Prin semnarea formularului Declarației de aderare sau a Declarației de menținere calității de membru, precum și a formularului Informare despre prelucrare a datelor, acceptă și îl consideră obligatoriu toate regulile și regulamentele. Documentele enumerate mai sus, pot fi citite și descărcate pe site-ul

https://driver.didb.eu/ro/dokumentumok/

După înregistrarea/reînnoirea calității de membru cu e-card, conducătorul auto în aplicația Sectran face cunoștință și acceptă Condițiile contractuale pentru conducători auto, pentru înregistrarea și menținerea calității de membru în baza de date DiDb, precum și reglementările aferente. Documentele enumerate mai sus, de asemenea pot fi citite și descărcate pe site-ul

https://driver.didb.eu/ro/dokumentumok/

Incident este orice eveniment legat de o sarcină de transport care implică o încălcare a normelor privind transportul în condiții de siguranță de către conducătorul auto și/sau nerespectarea instrucțiunilor referitoare la sarcina de lucru, precum și orice comportament intenționat sau din neglijență al conducătorului auto care cauzează daune materiale sau este destinat să cauzeze daune materiale celor implicați în transportul de mărfuri. Acceptarea Regulilor de Incident management al sistemului DiDb este o cerință fundamentală pentru toți șoferii care au calitatea de membru în baza de date a DiDb. Documentul poate fi descărcat de pe site-ul

https://driver.didb.eu/ro/dokumentumok/

info_orange2

Întrebări frecvente despre calitatea de membru DiDb

Scopul prelucrării datelor este operarea sistemului DiDb și afișarea, înregistrarea șoferilor în sistemul de date DiDb.

Sectran Kft. poate controla datele cu caracter personal exclusiv pentru un anumit scop, pentru realizarea drepturile și îndeplinirera obligațiilor. Datele cu caracter personal pot fi controlate numai în măsura și în intervalul de timp necesar pentru scopul anumit numai cu acordul prealabil al persoanei vizate sau în baza autorizării prin lege. Angajații unităților organizaționale ale Sectran Kft. care prelucrează datele cu caracter personal și angajații altor organizații care participă la prelucrarea datelor bazate pe autoritatea Sectran Kft. trebuie să păstreze toate datele personale dezvăluite acestora ca secret de afaceri. Măsurile și procedurile organizatorice luate în vederea respectării prevederilor legale descrise mai sus sunt cuprinse în „Manualul de gestionare a datelor în sistemul DiDb” și Manualul de utilizare și de gestionarea datelor cu e-card în sistemul DiDb, care sunt disponibile pe site-ul

https://driver.didb.eu/ro/dokumentumok/

 

Datele prelucrate în sistemul DiDb sunt:

Numele, prenumele, locul nașterii, data nașterii, naționalitatea, numele mamei sau tatălui, numărul de telefon, adresa de e-mail, limba de contact, poza, locuința, adresa poștală, adresa de facturare, numărul și data de expirare a buletinului de identitate, numărul și data expirării permisului de conducere (categoria), numărul și data expirării pașaportului, certificatul de cazier judiciar și datele incluse în acesta (data emiterii, numărul de înregistrare, numărul de identificare a solicitării, autoritatea emitentă), numele și adresa angajatorului, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele de expirare al altor documente de transport, date despre incidente extraordinare legate de efectuarea transportului.

Datele persoanelor vizate – în afară de angajații Sectran Kft. – pot fi accesate strict și într-o măsură limitată, numai de Sectran Kft. sau de prelucră torii de date într-o relație contractuală cu aceasta. Sectran Kft.

Datele personale stocate în sistemul DiDb vor fi transmise electronic cu acordul voluntar al persoanei vizate:

-statutul cardului DiDb (valabil / șters)

-valabilitatea calității de membru DiDb (valabil / valabil, dar documente personale expirate/ invalid)

-în cazul calității de membru valabil: statutul DiDb înregistrat în sistemul DiDb (aprobată / suspendată / respinsă / interzis)

-pentru identificarea conducătorului auto: numele, locul și data nașterii, numele mamei/tatălui, fotografie de mare rezoluție, numărul și data de expirare a buletinului de identitate, numărul și data de expirare a permisului conducere (categoria), numărul și data de expirare a pașaportului

-numărul cardului DiDb

-data înregistrării DiDb

-transporturile preluate săptămâna trecută

-calificările DiDb obținute până în prezent (puncte / stele)

-datele privind calificările și instruirile șoferului legate de transport

Pe baza acestor date, operatorul poate identifica șoferul care soseste pentru preluarea unui transport sau să-l compare cu persoana înregistrată în sistem pe baza documentelor furnizate la fața locului.

Controlul datelor se efectuează pe durata existenței relației juridice contractuale sau până la îndeplinirea cererii de ștergere a persoanei vizate.

Conducătorul auto are dreptul de a solicita informații privind gestionarea datelor personale. La cerere, Sectran Kft., în calitate de operator, informează persoana vizată cu privire la scopul, temeiul juridic, durata și activitățile legate de gestionarea datelor, precum și detaliile transferului de date. Persoana vizată poate solicita informații cu privire la gestionarea datelor sale cu caracter personal – în altă perioadă decât cea menționată mai sus – prin trimiterea în scris a documentului “Cerere de informații cu privire la datele personale prelucrate” (vezi “Documente”) pe adresa firmei Sectran Kft. (H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.). Sectran va răspunde în scris în cel mai scurt timp posibil de la primirea cererii, dar nu mai târziu de 15 zile.

Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale personale prin trimiterea documentului “Cerere de ștergere de date” (vezi “Documente”) prin poștă, în scris, la adresa menționată mai sus.

Operatorul de date șterge definitiv toate datele persoanei vizate din sistem. Ștergerea din sistemul DiDb implică obligația de returnare a cardului DiDb către Sectran Kft. Șoferul șters nu poate fi înregistrat din nou în sistem.

Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal stocate electronic, Sectran Kft. aplică următoarele măsuri și elemente de garanție:

-computerele utilizate în prelucrarea datelor sunt în proprietatea lui Sectran Kft. sau au același drept de proprietate asupra lor

-datele de pe computer pot fi accesate numai cu o autorizație validă, personală, identificabilă – cel puțin cu un nume de utilizator și o parolă – Sectran Kft. se ocupă în mod regulat de schimbul de parole

-toate înregistrările computerizate cu datele sunt înregistrate într-un mod urmăritiv

-datele stocate pe serverele pe bază de cloud, pot fi accesate numai cu autoritatea corespunzătoare și numai de către persoanele desemnate

-dacă scopul de prelucrare a datelor a fost effectuat, termenul de prelucrare a datelor a expirat, fișierul care conține datele va fi șters iremediabil, datele nu pot fi recuperate din nou

-datele active ale bazei de date care conține date cu caracter personal sunt copiate de rezervă la intervale regulate, copia de rezervă se aplică întregului fișier de date al serverului central

-protecția împotriva virusului rețelei de gestionare a datelor cu caracter personal este asigurată permanent

-cu dispozitivele informatice disponibile și cu utilizarea acestora prevenim accesul persoanelor neautorizate la rețea