Driver Intelligence Database

Intrebari frecvente

Întrebări frecvente despre calitatea de membru DiDb

1. Cum pot înregistra și de ce am nevoie pentru înregistrare?

Prezentarea personală la locul de înregistrare este esențială.
Pentru a vă înregistra cu succes, aveți nevoie de:

 • carte de identitate
 • pașaport (dacă aveți)
 • permis de conducere
 • certificat de cazier judiciar nu mai vechi de 3 luni

Rețineți că avem nevoie de documentele originalele menționate mai sus, nu acceptăm fotocopii. În timpul procesului de înregistrare trebuie completate și semnate  formularele Declarație de aderare și Informare despre prelucrarea datelor. O fotografie de înaltă rezoluție va fi realizată la fața locului. Procedura de înregistrare durează aproximativ 15 de minute.

Taxa de înregistrare se plătește în numerar la fața locului în cazul în care nu este un acord prealabil cu angajatorul dvs. 

2. Când și cum obțin cardul DiDb?

Prelucrarea datelor și înmînarea cardului are loc la locul înregistrării, în biroul de înregistrare.

Verificarea antecendentelor și datelor încărcate, precum și evaluarea cereri este executat în biroul central SECTRAN.
Cererile complete de înregistrare depuse în zilele lucrătoare între orele 8:00 și 16:00 vor fi procesate în maximum 2 ore.

Șoferul va fi notificat despre decizie prin SMS la numărul de telefon furnizat în timpul înregistrării.

Cardul DiDb se poate utiliza pentru identificare și încărcare numai dacă cererea de înregistrare a fost aprobată de centrul nostru, cu toate acestea, șoferul va primi o notificare prin SMS chiar dacă cererea de înregistrare este respinsă pe baza documentelor și datelor furnizate. În acest caz, șoferul nu are opțiunea de a prelua transportul în sistemul DiDb.

3. Cât este taxa de înregistrare DiDb?

      Plata unică pentru: 40 EUR + TVA (dacă este cazul)

4. La ce trebuie să fiu atent privind utilizarea adecvată a cardului?

Cardul DiDb trebuie utilizat într-un mod adecvat, adică protejându-l de lumină, căldură, deteriorari mecanice și alte impacte externe. SECTRAN nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Pentru emiterea unui card nou se percepe o taxă.

5. Care sunt regulile importante despre calitatea mea de membru DiDb?

Reînnoirea calității de membru DiDb trebuie îndeplinită de toți șoferii DiDb la fiecare 2 ani. Termenul de reînnoire a membrilor poate fi calculat pe baza ultimelor 6 cifre ale cardului DiDb. Acest 6 număr indică data înregistrării (anul / luna), în comparație cu care reînnoirea calității de membru trebuie să fie efectuată cel târziu după 2 ani. Merită să fiți atenți la termen, deoarece reînnoirea calității de membru în termen este GRATUITĂ, dar după termen, reînnoirea calității de membru este posibilă numai cu taxa de 20 EUR+TVA. În caz de nerespectare sau respingere a reînnoirii calității de membru, statutul conducătorului auto în sistemul DiDb se schimbă automat de la „Aprobat” la „Invalid”.”, astfel încât nu veți mai putea utiliza cardul dvs. DiDb pentru identificare personală și preluarea transportului. La îndeplinirea cerințelor reînnoirii, statutul DiDb conducătorului auto revine la starea “Aprobat”. În cazul reînnoirii calității de membru, nu vom emite un nou card DiDb, cardul poate fi utilizat în continuare atât pentru identificarea personală, cât și pentru preluarea transportului. 

6. Care este procesul de verificare a cardului DiDb?

Cardul dvs. DiDb va fi verificat înainte de a încărcare la sediul clientului nostru. Puneți cardul pe cititorul de card și introduceți codul PIN din 4 cifre. Prin această metodă, vă dați permisiunea ca operatorul să aibă acces la profilul dvs. – inclusiv datele dvs. personale – în care poate fi verificat statutul dvs. DiDb.

7. De ce depinde statutul meu în sistemul DiDb?

Statutul DiDb este cel mai important indicator al apartenenței dvs. 

 • aprobat »verde indică faptul că în momentul verificării cardului DiDb nu au fost ridicate obiecții din partea utilizatorilor cu privire la activitatea dvs. Practic înseamnă că ați reușit să îndepliniți cu succes toate misiunile de transport. Preluarea transportului este permisă.
   
 • suspendat »galben avertizează asupra faptului că o problemă a fost raportată de unul dintre utilizatori, iar investigația continuă. Puteți obține permisiunea de a încărca numai cu răspunderea clientului.
   
 • interzis »semnul roșu înseamnă că cardul DiDb al șoferului sau membritatea a fost șters ca urmare a unuia dintre următoarele motive: – – implicarea dovedită în incidentul raportat de un utilizator sau carte pierdută sau furată. 

Pe baza reglementărilor privind protecția datelor, în cazul unui statut interzis DiDb, profilul dvs. în sistemul DiDb nu poate fi vizualizată, sistemul va transmite utilizatorilor doar un mesaj „Neautentificat DiDb”. Nu furnizăm nici o informație despre informațiile sau motivul de care am devenit conștienți în legătură cu interzicere.

8. Ce reguli trebuie urmate în legătură cu stabilirea și menținerea calității de membru al DiDb?

În timpul procedurii de înregistrare DiDb și de reînnoirea calității de membru, veți cunoaște și accepta regulile din “Manualul de utilizare al sistemului DiDb” și “Manualul controlului datelor în sistemul DiDb”. Prin semnarea formularului Declarației de aderare sau a Declarație de menținere calității de membru, precum și a formularului Informare despre prelucrare a datelor, veți declara că toate regulile și regulamentele sunt obligatorii pentru dvs. Aceste documente pot fi, de asemenea, citite și descărcate pe driver.didb.eu/descarcari

9. Ce trebuie să știu despre incidentele raportate în sistemul DiDb?

Incidentul este un eveniment care presupune încălcarea normelor privind transportul în condiții de siguranță de către conducător auto și / sau nerespectarea instrucțiunilor de lucru și orice comportament intenționat sau neglijent din partea conducătorului auto care provoacă daune materiale sau este menita sa cauzeze daune financiare celor implicați în transportul de mărfuri.

Acceptarea Regulilor de Incident management al sistemului DiDb este o cerință fundamentală pentru toți șoferii care au calitatea de membru în baza de date a DiDb. Documentul poate fi descărcat pe driver.didb.eu/descarcari

Întrebări frecvente despre confidențialitate

1. În ce scop prelucrează datele mele Sectran S.R.L.?

Scopul prelucrării datelor este funcționarea sistemului DiDb pentru afișarea și înregistrarea șoferilor în sistemul de date DiDb. Sectran S.R.L. poate controla datele cu caracter personal exclusiv pentru un anumit scop, pentru a-și realiza drepturile și a-și îndeplini obligațiile. Datele cu caracter personal pot fi controlate numai în măsura și în intervalul de timp necesar pentru acest scop numai cu acordul prealabil al persoanei vizate sau în baza autorizării prin lege. Angajații unităților organizaționale ale Sectran S.R.L. care prelucrează datele cu caracter personal și angajații altor organizații care participă la prelucrarea datelor bazate pe autoritatea Sectran S.R.L. trebuie să păstreze toate datele personale dezvăluite acestora ca secret de afaceri. Pentru a respecta reglementările legale descrise mai sus, măsurile organizatorice și procedurile desfășurate de companie sunt descrise în ghidul “Manualul controlului datelor în sistemul DiDb”, care este inseparabil al Declarației de aderare privind subiectul serviciu de baze de date. driver.didb.eu/ro/descarcari

2. Ce fel de date personale sunt prelucrate de Sectran S.R.L.?

Datele prelucrate în sistemul DiDb sunt: Numele, prenumele, locul nașterii, data nașterii, naționalitatea, numele mamei sau tatălui, adresa, adresa poștală, adresa facturii, data de expirare a cardului de identitate, data expirării permisului de conducere, data expirării pașaportului, certificatul de cazier judiciar și datele incluse în acesta (data emiterii, numărul de înregistrare, numărul de identificare a solicitării, autoritatea emitentă), numele și adresa angajatorului, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele de expirare  al altor documente de transport, date despre incidente extraordinare legate de efectuarea transportului.

3. Cine poate obține accesul la datele mele personale?

Datele persoanelor vizate – în afară de angajații Sectran S.R.L. – pot fi accesate strict și într-o măsură limitată, numai de Sectran Kft. sau de prelucră torii de date într-o relație contractuală cu aceasta. Sectran S.R.L. Datele personale stocate în sistemul DiDb vor fi transmise electronic cu acordul voluntar al persoanei vizate:

 • statutul cardului DiDb (valabil / șters)
 • valabilitatea calității de membru DiDb (valabil/ valabil, dar cu documente personale expirate/ invalid)
 • în cazul calității de membru valabil: statutul DiDb înregistrat în sistemul DiDb (aprobată / suspendată)
 • pentru identificarea conducătorului auto: numele, locul și data nașterii, numele mamei/tatălui, fotografie de mare rezoluție, data de expirare a cărți de identitate, data de expirare a permisului conducere, data de expirare a pașaportului
 • numărul cardului DiDb
 • data înregistrării DiDb
 • transporturile preluate săptămâna trecută
 • calificările DiDb obținute până în prezent (puncte / stele)
 • datele privind calificările și instruirile șoferului legate de transport

Pe baza acestor date, operatorul poate identifica șoferul care soseste pentru preluarea unui transport sau să-l compare cu persoana înregistrată în sistem pe baza documentelor furnizate la fața locului.. Controlul datelor se efectuează pe durata existenței relației juridice contractuale sau până la îndeplinirea cererii de ștergere a persoanei vizate.

4. Ce trebuie să fac atunci când am nevoie de informații cu privire la domeniul de aplicare a datelor mele sub control sau când decid să-mi șterg datele personale din sistemul DiDb?

Puteți solicita informații privind controlul datelor dvs. personale. La cerere, Sectran S.R.L., în calitate de operator, informează persoana vizată cu privire la scopul, temeiul juridic, durata și activitățile legate de controlul datelor, precum și detaliile transferului de date. Persoana vizată poate solicita informații cu privire la controlul datelor sale cu caracter personal – în altă perioadă decât cea menționată mai sus – prin trimiterea în scris a documentului “Cerere de informații cu privire la datele cu caracter personal controlat” pe adresa firmei Sectran S.R.L. (H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.). Sectran va răspunde în scris în cel mai scurt timp posibil de la primirea cererii, dar nu mai târziu de 15 zile. Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale personale prin trimiterea documentului “Solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal” prin poștă, în scris, la adresa menționată mai sus. Operatorul de date șterge toate datele persoanei vizate din sistem definitiv. Ștergerea de la sistemul DiDb implică obligația de returnare a cardului DiDb către Sectran S.R.L.. Șoferul șters nu poate fi înregistrat din nou în sistem.

5. Ce garantează securitatea datelor mele prelucrate?

Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal stocate electronic, Sectran . aplică următoarele măsuri și elemente de garanție:

 • computerele utilizate în prelucrarea datelor sunt în proprietatea lui Sectran Kft. sau au același drept de proprietate asupra lor
 • datele de pe computer pot fi accesate numai cu o autorizație validă, personală, identificabilă – cel puțin cu un nume de utilizator și o parolă – Sectran Kft. se ocupă în mod regulat de schimbul de parole
 • toate înregistrările computerizate cu datele sunt înregistrate într-un mod urmăritiv
 • datele stocate pe serverele pot fi accesate numai cu autoritatea corespunzătoare și numai de către persoanele desemnatet
 • dacă scopul de prelucrare a datelor a fost effectuat, termenul de prelucrare a datelor a expirat, fișierul care conține datele va fi șters este irevocabil șters și datele vor fi nerecuperabile
 • datele active ale bazei de date care conține date cu caracter personal sunt copiate de rezervă la intervale regulate, copia de rezervă se aplică întregului fișier de date al serverului central și se face pe un suport de date magnetice
 • suportul de date magnetic care stochează datele salvate este păstrat într-un loc ignifugat și într-o manieră sigură proiectată în acest scop
 • protecția împotriva virusului rețelei de gestionare a datelor cu caracter personal este asigurată permanent
 • cu dispozitivele informatice disponibile și cu utilizarea acestora prevenim accesul persoanelor neautorizate la rețea