Driver Intelligence Database

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE REÎNNOIREA CALITĂȚII DE MEMBRU?

Informații generale și reguli

Calitatea de membru DiDb trebuie reînnoită la fiecare 2 ani. Data scadenței este calculată în raport cu data înregistrării (an/lună) indicată de ultimele 6 cifre ale numărului de card DiDb. În cazul în care conducătorul auto nu îndeplinește la timp condițiile de reînnoire, calitatea de membru va fi invalidă!

Șoferii pot iniția reînnoirea calității de membru la birourile de înregistrare și la punctele indicate în meniul Înregistrare șofer.

 
 
 

Șoferii care dețin un card fizic pot opta pentru trecerea la un e-card atunci când utilizează serviciul de reînnoire membrității. În acest caz, cardul fizic va fi retras în același timp cu serviciul de reînnoire a calității de membru.

 
 

În timpul reînnoirii calității de membru, datele personale ale șoferului, fotografia și documentele din sistem sunt actualizate. La documente se aplică regulile prescrise la înregistrare.

 

În cazul reînnoirii calității de membru, conducătorul auto nu primește nou număr DiDb.

Disponibilitatea certificatului de cazierului judiciar nu este o condiție pentru utilizarea serviciului de reînnoire a calității de membru, acesta putând fi adăugat ulterior

Cu toate acestea, putem evalua serviciul de reînnoire doar dacă este deja disponibil certificatul de cazierul judiciar.

În cazul în care șoferul nu își reînnoiește calitatea de membru, calitatea de membru DiDb devine „Invalidă”, astfel că nu mai poate folosi cardul DiDb sau e-cardul pentru identificarea personală și pentru preluarea transportului.

.

Tipuri de reînnoire

CARE ESTE DIFERENTA DINTRE FIECARE REINNOIRE DE MEMBRU?

Taxele pentru diferite tipuri de reînnoiri de membru – în funcție de tipul de card și de modul de serviciu – diferă semnificativ. Puteți verifica prețul în meniul Prețuri.

CE TREBUIE FĂCUT DACĂ DATELE/DOCUMENTELE ȘOFERULUI S-AU SCHIMBAT SAU A PIERDUT CARDUL FIZIC?

Alte servicii

Modificare de date

 

Modificarea datelor sau documentelor personale la un conducător auto, ori adăugarea unui certificat de cazier judiciar pentru un serviciu dependent, se poate face la birourile de înregistrare sau la punctele de înregistrare operate de transportatori.

Card de înlocuire

 

În caz de utilizare necorespunzătoare sau de pierdere a cardului fizic, conducătorul auto poate solicita personal un nou card la birourile de înregistrare, cu plata unei suprataxe. Reînnoirea unui membritate cu card fizic trebuie să se facă întotdeauna cu cardul, în caz contrar se va emite un card de înlocuire, care va fi supus unei taxe.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE STATUTUL DE MEMBRU DIDB?

Explicații de statut

Statusuri de membru
Fără statut

nu sunt disponibile toate datele necesare pentru a deveni membru DiDb de la conducătorul auto 

Aprobat

conducătorul auto a îndeplinit toate condițiile de a deveni membru DiDb și cererea sa de aderare a fost aprobată. Numai pentru șoferii care dețin acest statut de membru este permis preluarea transportului, la sediile unde se utilizează sistemul DiDb 

Suspendat

un incident a fost raportat împotriva șoferului de către un client prin intermediul sistemului DiDb, iar circumstanțele incidentului și implicarea șoferului sunt încă în curs de investigare. Preluarea transportului se face pe riscul utilizatorului. 

Interzis

calitatea de membru a conducătorului auto a fost interzisă ca urmare a implicării dovedite într-un incident raportat de un utilizator. 

Respins temporar
  • -conducătorul auto nu a reușit să îndeplinească condițiile de membru (de exemplu, din cauza unui înscriere în certificatul de cazier judiciar), dar cererea poate fi depusă din nou după o dată stabilită în cadrul evaluării; sau

    -dacă șoferul nu a acceptat condițiile contractuale din aplicație în cele 30 de zile disponibile în cazul unui serviciu de e-card, este necesară reactivarea membrității

Respins definitiv

cererea conducătorului auto de aderare sau de reînnoire a aderării a fost respinsă definitiv. Calitatea de membru nu poate fi reînnoită nici la o dată ulterioară.

Validitatea calității de membru
Aderare dependentă

toate datele și documentele obligatorii au fost încărcate în timpul procesului de înregistrare, dar cererea nu poate fi inițiată deoarece conducătorul auto nu a prezentat încă un certificat de cazier judiciar 

Valid

cererea de înregistrare al conducătorului auto a fost evaluată pozitiv, iar calitatea de membru este valabilă pentru perioada de valabilitate, și anume 2 ani.

Invalid

conducătorul auto nu și-a reînnoit calitatea de membru la fiecare doi ani, iar calitatea de membru DiDb a expirat

Document invalid

documentele conducătorului auto din sistemul DiDb sunt expirate toate

Dormant
  • -statutul de valabilitate al calității de membru al membrilor DiDb a căror calitate de membru a expirat de mai mult de 2 ani și care nu și-au reînnoit calitatea de membru de atunci, sau

    -dacă șoferul nu a acceptat condițiile contractuale din aplicație în cele 30 de zile disponibile în cazul unui serviciu de e-card, este necesară reactivarea membrității

Șters

la cererea conducătorului auto, apartenența sa la DiDb și toate datele sale personale au fost șterse din sistem.