Driver Intelligence Database

Výhody členstva DiDb

Dôsledné posúdenie

Do databázy DiDb môžu byť zaradení iba bezúhonní a čestní
vodiči.

Nezávislé hodnotenie

Klienti ohodnotia váš výkon z prvej ruky ihneď po
dokončení prepravy

Rýchlejšia identifikácia

Jednoduchšia a rýchlejšia identifikácia pri vstupoch a výstupoch na mieste nakládok

Viditeľná
minulosť

Ako člen DiDb môžete ľahšie preukázať svoje odborné vzdelanie, čo sa môže hodiť aj pri zmene zamestnania.

DiDb registrácia

Žiadosť
a podanie

Na podanie žiadosti o registráciu potrebujete minimálne 2 platné doklady a výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, ktorý si môžete vyžiadať osobne na väčších poštách,

Online
zber údajov

Na základe osobne predložených dokladov a po ich kontrole budú do online databázy zaznamenané aj vaše osobné údaje, požadované doklady a fotografia vyhotovená na mieste.

Aktivácia
karty

V závislosti od vami zvolenej registrácie dostanete buď DiDb kartu na meno, alebo registračný kód, ktorý vám umožní aktivovať vašu e-kartu v SECTRAN DiDbaplikácii.

Hodnotenie žiadosti

Vaše DiDb členstvo bude schválené iba vtedy, ak ste splnili všetky registračné požiadavky a prešli kontrolou podľa hodnotenia SECTRAN. O rozhodnutí vás budeme informovať prostredníctvom SMS

Kontaktuj nás!