Driver Intelligence Database

O našej spoločnosti

V apríli 2007 bol spustený kamión zo sídla nadnárodnej spoločnosti, naložený mobilnými telefónmi v hodnote 130.000 EUR.

Tento kamión nikdy nedorazil do cieľovej stanice a tovar sa stratil.

Vodič porozprával príbeh, že páchatelia násilím uvoľnili vodičove miesto v kamióne, následne bol spútaný a vyložený na okraji cesty. Počas interného vyšetrovania sa zistilo, že vodič bol tajne dohodnutý s organizovanou skupinou, bol spolupáchateľom trestného činu, tým pádom sa dostal na interný čierny zoznam spoločnosti a bol výlučený nadobro zo sídla spoločnosti.

O pár mesiacov neskôr bol spustený kamión z druhej multinacionálnej spoločnosti, ktorá vyrába LCD televízory, ale na holandskej cieľovej stanici pri vyložení bol zistený rozdiel, chýbalo 14 paliet tovaru.

Počas vyšetrovania sa odhalilo, že v obidvoch prípadoch nie len špeditér bol ten istý, ale aj prepravná firma a aj vodič. Trestné oznámenie síce bolo podané, ale až do vydania konečného rozsudku mohol vodič pracovať ďalej bez problémov.

V ďalšom prípade vodič, ktorý sa spolupodielal na odstránení dodávky s SD-kartami, hoci vtedajší zamestnávateľ ho po incidente prepustil, on – využijúc príležitosť, že v strednej a východnej Európe bol nedostatok vodičov – si ľahko našiel prácu v druhej prepravnej firme, ktorej potom taktiež narobil škodu za tisíce eur.

Kebyže spomenuté firmy majú už vtedy k dispozícii spoločnú databázu zdielanú medzi ostatnými účastníkmi trhu, tak by sa mohli predísť škodovej udalosti.

Pre elimináciu horeuvedených problémov vytvorila spoločnosť SECTRAN Kft. v roku 2008 DiDb, jedinečnú databázu v celej Európe, s cieľom, že užívatelia DiDb, zainteresovaní v logistike, si môžu zdielať informácie týkajúce sa pracovného výkonu vodiča, významne s tým znížiť možné riziká a škody spôsobené vodičom.

Od roku 2010 sme členmi medzinárodnej organizácie TAPA (Transported Asset Protection Association), ktorá je lídrom v boji proti zneužitiu a zločinu týkajúcemu sa prepravy.