Driver Intelligence Database

Poplatky súvisiace s členstvom v DiDb

Netto, EUR typ služby Založenie členstva v DiDb (registrácia) Obnovenie členstva v DiDb do 2 rokov Obnovenie členstva DiDb medzi 2-4 rokmi Opätovná aktivácia členstva DiDb po 4 rokoch Vydanie náhradnej karty Administratíva ohľadne výpisu z registra trestov

 

Služby dopravcu

mobilná aplikácia a e-karta

32

bezplatne

16

22

-

-

fyzická karta*

50

14

32

38

-

-

 

Služby poskytované reg. pobočkou DiDb

mobilná aplikácia a e-karta

46

bezplatne

25

35

-

10

fyzická karta

75

25

50

65

18

10

*Fyzickú kartu si môže vodič bezplatne prevziať osobne na ktoromkoľvek z prihlasovacích úradov.

Poplatky v EUR sa uhrádzajú v HUF podľa kurzu MNB platného v deň fakturácie.

Vyššie uvedené poplatky sú čisté poplatky a nezahŕňajú DPH.