Driver Intelligence Database

Dokumenty súvisiace s registráciou DiDb

Prehlásenie o vstupe (Na registráciu fyzickej karty) HU..EN..SK..RO
Informácie o spracovaní osobných údajov (Na registráciu a obnovenie fyzickej karty) HU..EN..SK..RO
Zmluvné podmienky pre vodičov DiDb (Na registráciu elektronickej karty a obnovenie členstva) HU..EN..SK..RO

Dokumenty súvisiace s členstvom v DiDb

Vyhlásenie o zachovaní členstva (Na obnovenie členstva fyzickej karty) HU..EN..SK..RO
Používateľská príručka systému DiDb (V prípade členstva prostredníctvom fyzickej karty) HU..EN..SK..RO
Návod na používanie elektronickej karty systému DiDb a správu údajov HU..EN..SK..RO
Politika riadenia incidentov systému DiDb HU..EN..SK..RO
Podmienky používania mobilnej aplikácie Sectran DiDb HU..EN..SK..RO

Dokumenty o ochrane osobných údajov

Žiadosť o zmenu údajov HU..EN..SK..RO
Žiadost o vymazanie osobných údajov HU..EN..SK..RO
Žiadosť o informácie o spracovaní osobných údajov HU..EN..SK..RO
DiDb Manuál o spracovaní osobných údajov (Na registráciu a obnovenie fyzickej karty) HU..EN..SK..RO
Zoznam spracovateľov údajov DiDb HU..EN..SK..RO
Oznámenie o ochrane osobných údajov mobilných aplikácií Sectran HU..EN..SK..RO

Skoliaci material

Používateľská príručka k e-sluzbam DiDb HU..EN..SK..RO
Používateľská príručka pre DiDb e-služby e-kartou HU..EN..SK..RO
Všeobecné zmluvné podmienky HU..EN..SK..RO