Driver Intelligence Database

Potvrďte svoju reputáciu!

Výhody členstva DiDb

 • Dôsledné posúdenie

  Do databázy DiDb môžu byť zaradení iba bezúhonní a čestní vodiči.

 • Nezávislé hodnotenie

  Klienti ohodnotia váš výkon z prvej ruky ihneď po dokončení prepravy

 • Rýchlejšia identifikácia

  Jednoduchšia a rýchlejšia identifikácia pri vstupoch a výstupoch na mieste nakládok

 • Viditeľná

  minulosť

  Ako člen DiDb môžete ľahšie preukázať svoje odborné vzdelanie, čo sa môže hodiť aj pri zmene zamestnania.

DiDb registrácia

 • Podanie
  žiadosti

  Na podanie žiadosti o registráciu potrebujete minimálne 2 platné doklady a výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, ktorý si môžete vyžiadať osobne na väčších poštách,

 • Zber údajov online

  Na základe osobne predložených dokladov a po ich kontrole budú do online databázy zaznamenané aj vaše osobné údaje, požadované doklady a fotografia vyhotovená na mieste.

 • Aktivácia
  karty

  V závislosti od vami zvolenej registrácie dostanete buď DiDb kartu  na meno, alebo registračný kód, ktorý vám umožní aktivovať vašu e-kartu v SECTRAN aplikácii.

 • Hodnotenie žiadosti

  Vaše DiDb členstvo bude schválené iba vtedy, ak ste splnili všetky registračné požiadavky a prešli kontrolou podľa hodnotenia SECTRAN. O rozhodnutí vás budeme informovať prostredníctvom SMS

Členský poplatok

Registrácia do DiDb obnáša jednorazový poplatok, neexistujú žiadne ďalšie náklady na zachovanie a údržbu členstva v prípade E-karty.

Obnovenie členstva po splatnosti, opätovná aktivácia a výmena stratenej, ukradnutej, alebo poškodenej fyzickej karty je spojená s dodatočnými poplatkami.

 

Viac o Didb poplatkoch

Naši partneri

Zľavy s DiDb kartou

Jednou z výhod DiDb karty je, že vďaka množstvu spolupracujúcich partnerov môžu vodiči s platnými kartami využívať rôzne zľavy.

 • Viac ako 30 základných a opakovacích kurzov KKV s 5%-nou zľavou
 • 5 % zľava na kurzy na ľahšie i ťažšie zdvíhacie mechanizmy
 • 5% zľava na e-shope TruckerShop
 • 5% zľava na podnikateľské, profesijné, základé i rekvalifikačné kurzy

 

Viac o zľavách