• Dôsledné posúdenie

  Členmi DiDb sa môžu stať iba na to vhodní a čestní vodiči.

 • Osobná prítomnosť

  K registrácii je potrebné preukázať minimálne 2 platné doklady, Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, ako aj iné osvedčenia o kvalifikácii a to na ktorejkolvek z DiDb pobočiek.

 • DiDb registrácia je jednorázový poplatok , v súvislosti s členstvom a jeho udržaním Vám nebude účtovaný žiaden poplatok. Obnovenie členstva po uplynutí lehoty (t.j. obnova prepadnutej DiDb karty) môže byť extra spoplatnené.

   

  Viac o Didb poplatkoch

 • Nezávislé hodnotenie

  Príkazcovia z prvej ruky kvalifikujú Váš výkon bezprostredne po ukončení prepravy.