• DiDb registrácia je jednorázový poplatok , v súvislosti s členstvom a jeho udržaním Vám nebude účtovaný žiaden poplatok. Obnovenie členstva po uplynutí lehoty (t.j. obnova prepadnutej DiDb karty) môže byť extra spoplatnené.

   

  Viac o Didb poplatkoch

 • Dôsledné posúdenie

  Do databázy DiDb môžu byť zaradení iba bezúhonní a čestní vodiči.

 • Podanie
  žiadosti

  Na podanie žiadosti o registráciu potrebujete minimálne 2 platné doklady a výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, ktorý si môžete vyžiadať osobne na väčších poštách,

 • Zber údajov online

  Na základe osobne predložených dokladov a po ich kontrole budú do online databázy zaznamenané aj vaše osobné údaje, požadované doklady a fotografia vyhotovená na mieste.