• Podanie
  žiadosti

  Na podanie žiadosti o registráciu potrebujete minimálne 2 platné doklady a výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, ktorý si môžete vyžiadať osobne na väčších poštách,

 • DiDb registrácia je jednorázový poplatok , v súvislosti s členstvom a jeho udržaním Vám nebude účtovaný žiaden poplatok. Obnovenie členstva po uplynutí lehoty (t.j. obnova prepadnutej DiDb karty) môže byť extra spoplatnené.

   

  Viac o Didb poplatkoch

 • Dôsledné posúdenie

  Do databázy DiDb môžu byť zaradení iba bezúhonní a čestní vodiči.

 • Nezávislé hodnotenie

  Klienti ohodnotia váš výkon z prvej ruky ihneď po dokončení prepravy