Driver Intelligence Database

Registrácia

Osobná účasť

Ak sa chcete stať DIDb členom, dostavte sa prosím osobne na našu registračnú pobočku. Ďalšie informácie o možných miestach a ich otváracích hodinách nájdete v ponuke „Pobočky”.
Podmienky úspešnej registrácie:

 • minimálne 2 platné doklady s fotografiou, ktorých platnosť vyprší za viac ako 31 dní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Je nutné preukázať originály spomenutých dokumentov, ich kópiu neprijímame. Ďalej bude potrebné vypísať Prehlásenie o vstupe a podpísať Informácie o spracovaní osobných údajov. Na mieste tiež zhotovíme Vašu fotografiu vo vysokom rozlíšení. Administrácia trvá cca 15 minút. Ak nemáme s Vašim zamestnávateľom samostatnú dohodu, registračný poplatok sa platí v hotovosti, na mieste. 

Jednorázový registračný poplatok: 40 EUR + DPH        
 
 

Pri registrácii je možné preukázať aj ďalšie dokumenty potvrdzujúce školenia, tréningy týkajúce sa nákladnej dopravy (napr. kvalifikačná karta vodiča, ADR certifikát). Preukázanie týchto dokumentov je dobrovoľné a môžu predstavovať výhodu v prípadoch, ak vykonávate prepravné úlohy pri ktorých zadávateľ tieto kvalifikácie vyžaduje.
 

Príjem údajov a vystavenie karty

Spracovanie údajov sa vykonáva online na mieste registrácie, na registraňej pobočke. Pri registrácii obdržíte kartu DiDb – na ktorej je uvedené meno držiteľa karty – ochránenú jedinečným PIN kódom, ktorá bude neaktívna, t. j. nie je vhodná na naloženie tovaru.

Kontrola a schválenie žiadosti

Kontrolu dokladov, údajov ako aj schválenie samotnej žiadosti vykonávame na centrále Sectran Kft.

Kompletné registračné žiadosti podané v pracovné dni v čase od 8:00 do 16:00 schvaľujeme maximálne do 2 hodín. 

O rozhodnutí informujeme vodiča formou SMS na telefónne číslo poskytnuté pri registrácii. 

Použiť DiDb kartu pre potreby prepravy je možné až po schválení žiadosti centrálou, vodič obdrží SMS upozornenie aj v takom prípade, ak je jeho žiadosť na základe poskytnutých údajov a dokladov zamietnutá. V tomto prípade nie je možné získať prepravu prostredníctvom DiDb systému.

 

>>Firmená Registrácia<<

 

Ak by ste mali ďalšie otázky v súvislosti s DiDb registráciou, prosíme,

kontaktujte nás:

Poslať
email
Žiadosť
o spätné volanie

  Meno:
  Emailová adresa:
  Správa:

   Meno:
   Telefónne číslo: