Driver Intelligence Database

Nová registrácia

AKO SA VIEŠ REGISTROVAŤ ?

Možnosti registrácie a ceny

Ak sa chcete stať členom DiDb, svoju registračnú prihlášku môžete podať osobne v ktorejkoľvek registračnej pobočke DiDb, alebo na týchto registračných miestach:

 

 

 

 

 

 

 

Kto môže službu využiť?

 

 

Ďalšie informácie
Otváracia doba

 

 

Poplatok za fyzickú kartu Mobilná app I Poplatok za e-kartu

 

 

Spôsob platby

prevádzkovaná spoločnosťou SECTRAN

Registračná pobočka

všetci vodiči

 

 

75 EUR + VAT
46 EUR + VAT

Hotovosť
Kreditná karta - ak je k dispozícii v kancelárii
Prevodom - ak je taká dohoda s dopravcom

prevádzkovaný bezpečnostnou službou

Registračný
bod

SONY/Nitra (SK)
telephelyéről szállító gépjárművezetők

Registrácie vykonáva strážna služba na mieste vstupu; Otváracie hodiny 8:00-20:00

 

75 EUR + VAT

 

Prevodom – dopravca platí dodatočne po uskutočnení služby

 

prevádzkovaný
dopravcami

Registračný
bod

Vodiči dopravcov, ktorí majú so spoločnosťou SECTRAN zmluvu o službe elektronickej registrácie

informujte sa u svojho zamestnávateľa, alebo nám napíšte na help@didb.eu

 

50 EUR + VAT
32 EUR + VAT

 

Prevodom – dopravca platí dodatočne po uskutočnení služby

 
info_orange2

Ak za službu platí zamestnávateľ, majte so sebou firemnú pečiatku. Ak sa tak nestane, musíte na mieste vyplniť formulár s informáciami o spoločnosti, ktorý bude vyžadovať meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, daňovéčíslo a kontaktné informácie prepravcu.

ČO JE POTREBNÉ K REGISTRÁCII ?

Požiadavky na registráciu

Vodičský preukaz

Dokumenty, ktoré sa majú nahrať, nemôžu byť po platnosti a min. jeden musí byť platný viac, ako 31 dní.

Občiansky preukaz, alebo pas

Dokumenty, ktoré sa majú nahrať, nemôžu byť po platnosti a min. jeden musí byť platný viac, ako 31 dní.

Výpis z registra trestov

nie starší, ako 3 mesiace

Fotografia vodiča

Na mieste registrácie sa vytvorí portrétová fotografia vo vysokom rozlíšení

Prehlásenie o vstupe

Podpis na mieste registrácie, alebo prijatie v mobilnej aplikácii.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Podpis na mieste registrácie, alebo prijatie v mobilnej aplikácii.

info_orange2

Administrácia zaberie cca 15 minút. Predloženie výpisu z registra trestov nie je povinnou podmienkou registrácie, je možné ho predložiť aj neskôr. Upozorňujeme však, že žiadosť bude spracovaná až po jeho predložení!

AKO PREBIEHA SCHVÁLENIE ČLENSTVA?

Schválenie žiadosti

Kroky na odoslanie a posúdenie žiadosti

 

Nahrávanie údajov a dokumentov

Všetky osobné údaje a dokumenty nahrávajú registrátori priamo do online databázy DiDb

Vystavenie karty DiDb

Fyzickú kartu si môžete vyzdvihnúť ihneď v mieste registrácie, s výnimkou registrácie dopravcu, pretože vtedy si kartu môžete vyzdvihnúť len osobne na registračných pobočkách Sectran. Rýchlejšie a pohodlnejšie riešenie je zvoliť si registráciu v mobilnej aplikácie a e-kartu, ktorú si ihneď po registrácii aktivujete vo vlastnej mobilnej aplikácii Sectran DiDb.

Schválenie členstva

V centrále spoločnosti SECTRAN sa vykonáva kontrola nahraných dokumentov z registrácie. Upozorňujeme, že len vtedy viete uskutočniť nakládku u partnerov používajúcich DiDb, keď bude vaša žiadosť skontrolovaná a vaše členstvo schválené.

Oznámenie o rozhodnutí

Na vaše telefónne číslo uvedené pri registrácii vám zašleme SMS notifikáciu o schválení, alebo zamietnutí vašej žiadosti. Ak bude vaša žiadosť schválená, vaše členstvo bude automaticky schválené.

info_orange2

Kompletné žiadosti podané medzi 8:00 a 17:30 (v piatok 8:00 do 16:00) v pracovné dni, budú vybavené do 2 hodín!