Driver Intelligence Database

Správa členstva

Obnova členstva

Obnovenie a reaktiváciu členstva môžu vodiči vykonať osobne na registračných pobočkách alebo elektronicky – na základe osobitnej dohody, ktorá ich oprávňuje na používanie služby e-správy členstva – prostredníctvom svojho zamestnávateľa.

DiDb členstvo je potrebné každé 2 roky obnovovať. Termín obnovy členstva je možné vypočítať na základe posledných 6 číslic DiDb karty. Toto číslo predstavuje dátum registrácie (rrrr/mm), podľa ktorého by sa obnova členstva mala uskutočniť najneskôr o 2 roky. Stají za to venovať tomuto termínu pozornosť, nakoľko obnova členstva v platnosti je ZDARMA, obnova členstva po splatnosti je možná len za poplatok.

V prípade ak zanedbáte, resp. odmietnete povinnú obnovu členstva, zmení sa Váš status vedený v DiDb systéme na členstvo „neplatné”, pričom DiDb kartu nie je možné naďalej používať na osobnú identifikáciu a nakládku tovaru. Úspešným splnením podmienok obnovy členstva ihneď získavate späť pôvodný status. V prípade obnovy členstva nevystavujeme novú DiDb kartu, tú je možné naďalej používať pre potreby osobnej identifikácie, či nakládky tovaru.

Starší typ kariet:
 
 
 

Znovuaktivácia

Pri zohľadnení pravidiel vzťahujúcich sa na správu údajov v DiDb systéme je lehota na spracovávanie a správu údajov maximálne 2+2 roky, takže ak sa vodič neobjaví na povinnej 2-ročnej obnove členstva a túto povinnosť si nesplní ani nasledovné 2 roky, jeho členstvo sa stáva automaticky pasívnym, pričom sa jeho údaje, ako aj DiDb karta vymazávajú zo systému.

V prípade pasívneho členstva je možná iba znovuaktivácia, čo znamená, že vodič získa . späť svoje číslo DiDb karty, ako aj doposiaľ nazbierané body a hviezdy, ale spracovanie osobných údajov je potrebné zopakovať. V prípade znovuaktivácie získava vodič novú DiDb kartu.

Náhradná karta

Karta DiDb je vlastníctvom spoločnosti SECTRAN, vodič dostáva výhradné právo používať ju po celú dobu svojho členstva. Vodič musí používať kartu na určený účel, chrániť ju pred svetlom, teplom, mechanickým poškodením a inými vonkajšími vplyvmi. V prípade poškodenia alebo straty DiDb karty, môže vodič za poplatok osobne požiadať o novú náhradnú kartu na registračných pobočkách.

 

Poplatky súvisiace s DiDb členstvom

Všetky hore uvedené ceny sú netto a nezahŕňajú DPH.

Ak by ste mali ďalšie otázky v súvislosti s DiDb registráciou, prosíme,

kontaktujte nás:

Poslať
email
Žiadosť
o spätné volanie

  Meno:
  Emailová adresa:
  Správa:

   Meno:
   Telefónne číslo: