Driver Intelligence Database

Stiahnuť

Dokumenty súvisiace s registráciou DiDb

Prehlásenie o vstupe

(Na registráciu fyzickej karty)

Stiahnuť

Informácie o spracovaní osobných údajov

(Na registráciu a obnovenie fyzickej karty)

Stiahnuť

Zmluvné podmienky pre vodičov DiDb

(Na registráciu elektronickej karty a obnovenie členstva)

Stiahnuť
 

Dokumenty súvisiace s členstvom v DiDb

Vyhlásenie o zachovaní členstva

(Na obnovenie členstva fyzickej karty)

Stiahnuť

Používateľská príručka systému DiDb

(V prípade členstva prostredníctvom fyzickej karty)

Stiahnuť
Návod na používanie elektronickej karty systému DiDb a správu údajov Stiahnuť
Politika riadenia incidentov systému DiDb Stiahnuť
Podmienky používania mobilnej aplikácie Sectran Stiahnuť
 

Dokumenty o ochrane osobných údajov

Žiadosť o zmenu údajov Stiahnuť
Žiadost o vymazanie osobných údajov Stiahnuť
Žiadosť o informácie o spracovaní osobných údajov Stiahnuť

DiDb Manuál o spracovaní osobných údajov

(Na registráciu a obnovenie fyzickej karty)

Stiahnuť
Zoznam spracovateľov údajov DiDb Stiahnuť
Oznámenie o ochrane osobných údajov mobilných aplikácií Sectran Stiahnuť

Skoliaci material

Používateľská príručka k e-sluzbam DiDb Stiahnut’
Používateľská príručka pre DiDb e-služby e-kartou Stiahnut’
Všeobecné zmluvné podmienky Stiahnut’