Driver Intelligence Database

Stiahnuť

Dokumenty súvisiace s registráciou DiDb

Prehlásenie o vstupe
(Na registráciu fyzickej karty)

Stiahnuť
Informácie o spracovaní osobných údajov
(Na registráciu a obnovenie fyzickej karty)
Stiahnuť

Zmluvné podmienky pre vodičov DiDb
(Na registráciu elektronickej karty a obnovenie členstva)

Stiahnuť
 

Dokumenty súvisiace s členstvom v DiDb

Vyhlásenie o zachovaní členstva
(Na obnovenie členstva fyzickej karty)
Stiahnuť
Používateľská príručka systému DiDb
(V prípade členstva prostredníctvom fyzickej karty)
Stiahnuť
Návod na používanie elektronickej karty systému DiDb a správu údajov Stiahnuť
Politika riadenia incidentov systému DiDb Stiahnuť
Podmienky používania mobilnej aplikácie Sectran Stiahnuť
 

Dokumenty o ochrane osobných údajov

Žiadosť o zmenu údajov Stiahnuť
Žiadost o vymazanie osobných údajov Stiahnuť
Žiadosť o informácie o spracovaní osobných údajov Stiahnuť
DiDb Manuál o spracovaní osobných údajov
(Na registráciu a obnovenie fyzickej karty)
Stiahnuť
Stiahnuť
Zoznam spracovateľov údajov DiDb Stiahnuť
Oznámenie o ochrane osobných údajov mobilných aplikácií Sectran Stiahnuť

Skoliaci material

Používateľská príručka k e-sluzbam DiDb  Stiahnut’
Používateľská príručka pre DiDb e-služby e-kartou Stiahnut’
Všeobecné zmluvné podmienky Stiahnut’