Driver Intelligence Database

Zľavy s DiDb kartou

Jednou z výhod DiDb karty je, že vďaka množstvu spolupracujúcich partnerov môžu vodiči s platnými kartami využívať rôzne zľavy.

  • Viac ako 30 základných a opakovacích kurzov KKV s 5%-nou zľavou
  • 5 % zľava na kurzy na ľahšie i ťažšie zdvíhacie mechanizmy
  • 5% zľava na e-shope TruckerShop
  • 5% zľava na podnikateľské, profesijné, základé i rekvalifikačné kurzy